Misyon - Vizyon

Misyon
Öğrencileri; özgüveni gelişmiş, bilimsel ve yaratıcı düşünen, bilim ve bilginin değerini bilen, kendisini geliştirme yöntemlerini özümsemiş, eleştirel ve yansıtıcı düşünebilen, dünyaya değer katmak için sorumluluk alan, duyarlı bireyler olarak hayata hazırlamak.

Vizyon
Bilgi, beceri, kültür ve liderlikleriyle ülkemizi geleceğe başarıyla taşıyacak nesiller yetiştirecek eğitim modeli geliştirmek ve uygulamak.