Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Liv Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik; ilk tanışma ve değerlendirme aşamasından itibaren, öğrencilerine birebir temas ederek onların üst düzey öğrenme ve düşünme becerilerini geliştirmek için uygun ortamı hazırlayan uzman psikolog ve psikolojik danışmanlardan oluşan güçlü bir birimdir. Liv Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehber sistemi eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerine gerekli akademik, duyuşsal ve davranışsal desteği vermek amacıyla her kademe öğrencisi, kendi uzman rehber öğretmeni tarafından sistematik olarak takip edilmektedir. Liv PDR ekibi, öğrencilerinin kendine uygun planları yapmasına ve kararları vermesine yardımcı olan profesyonel bir yardım hizmeti sunmaktadır.

Liv PDR çalışmalarının öğrencileri için hedefledikleri:
 • Temel Kişilik Özelliklerini Kazanma
 • Kendileriyle Barışık Olma
 • Problemlere Çözüm Yolları Bulma
 • Temel Yaşam Becerilerini Kazanma
 • Süreç ve Sonuç Odaklı Düşünme Becerisi Geliştirme
 
Rehberlik Hizmetleri
 • Aday Öğrenci Tanıma Programı
 • Öğrencilerin Güçlü Yönlerini Belirleme Programı
 • Temel Yaşam Becerileri Programı
 • Kişisel Gelişime Yönelik Rehberlik Programı
 • Akademik Gelişim Takibi Programı

Öğretmen – Psikolojik Danışman ve Rehberlik Görüşmeleri
Öğrencilerin yaşam becerilerini, akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla branş öğretmenleri ile periyodik görüşmeler düzenlenir. Her öğrencinin gelişim grafiği, akademik başarısı hakkında değerlendirmeler yapılır.
 • Bültenler: Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanır.
 • Seminerler: Yıl içerisindeki ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik düzenlenmektedir. Tek veya birkaç oturum şeklinde düzenlenen seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.