LivADEP (Liv Ability Development Program)

Yetenek Geliştirme Programı

Yetenek:

 • Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği ve kabiliyetidir.
 • Bir duruma uyma konusunda doğuştan gelen güçtür.

Liv Kolejinde amacımız öğrencimizin kapasitesini keşfetmek; bu kapasitesini geliştirmesini sağlamaktır. Böylece resim sergisi açan doktorlar, tenis oynayan mühendisler, kitap yazan avukatlar, basketbol oynayan girişimciler, piyano çalan psikologlar yetişecektir. Yapılan araştırmalar, mesleği ne olursa olsun bireylerin hayatları boyunca sürdürebilecekleri ve başarılı oldukları bir alan olmasının hayat kalitesini artırdığını, kariyerlerine ve mutluluklarına olumlu katkı sağladığını göstermektedir.

 Liv Koleji Yetenek Geliştirme Programı LivADEP öğrencilerin yetenek ve ilgilerinin birleştiği alanlarda gelişimlerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. 

LivADEP üç temel ilke üzerine kurulmuştur:

 • Bireyde var olan yeteneği erken yaşta keşfetmek ve bireyin bu yeteneğini geliştirmesine destek vermek.
 • Bireyin ilgi alanlarını belirlemek ve bu alanda kendisini geliştirmesi için imkan sağlamak.
 • Bireyin keşfedilen yetenek ve ilgisini birleştirmesini ve geliştirmesini sağlamak.

Programdan önce;

 • PDR birimi tarafından yapılan çalışmalarla öğrencilerin güçlü yönleri belirlenir.
 • Aileler tarafından "İlgi Gözlem Formları" doldurulur.
 • Uzmanlar tarafından hazırlanan "Yetenek Gözlem Formları" ilgili branş öğretmenleri tarafından doldurulur.
 • Tüm veriler birleştirilerek öğrencinin ilgi ve yeteneğinin birleştiği alanlar belirlenir. 

Program süresince;

 • Sportif ve sanatsal yetenek tespit çalışmaları yapılır.
 • Gözlem ve değerlendirme yapılır.
 • Yönlendirme ve bilinçlendirme yapılır.

Sosyal Medya