Değerler ve Hedefler

Liv Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde ilerleyen öğrenciler yetiştirir.
Liv Koleji, Atatürk’ün çizdiği yolda, ülkesinin değerlerine bağlı, ülkesini her alanda ileriye taşımayı hedef edinmiş bireyler yetiştirir.

Liv Koleji niteliğe önem verir.
Liv Kolejinin başarısı eğitim içeriğine, eğitimcilere ve eğitim ortamının niteliğine verdiği öneme dayanır.

Liv Koleji bilimin gücüne inanır.
Liv Kolejinde uygulanan eğitim sistemi bilimsel araştırma ve veriye dayalı modeller üzerine kurulmuştur.

Liv Koleji öğretmenlerine değer verir.
Liv Koleji eğitimcilerinin mesleki gelişimlerini destekler, eğitimcilerin kendilerini ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar.

Liv Kolejinde nitelikli eğitim, özenle oluşturulan eğitim ortamı ile desteklenir.
Liv Koleji öğrencileri özenle oluşturulan eğitim ortamlarında bilim, teknoloji, dil, sanat, oyun ve spor ile yeteneklerini keşfeder.

Liv Kolejinde öğrencilerin bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak potansiyelini gerçekleştirmesi sağlanır.
Liv Kolejinde uygulanan kişiye özgü eğitim anlayışı ile her öğrencinin öğrenme stili belirlenir, bireysel öğrenme becerisini geliştirmesi ve kendisini tanıması sağlanır.

Liv Koleji öğrencilerini yaşama değer katması için hazırlar.
Liv Koleji yaşadığı çevrenin değerini bilen; ailesine, ülkesine, topluma ve insanlığa değer katmayı hedefleyen bireyler yetiştirir.

Liv Koleji sürdürülebilir başarıya inanır.
Liv Kolejinde öğrencinin dünyayı keşfetmeyi hayat tarzı haline getirmesi, yeniliklere ve farklılıklara açık olması, sürdürülebilir başarının şartıdır.

Sosyal Medya