Ulusal Sınavlara Hazırlık

Akademik kazanımların ölçme ve değerlendirmesinin yapıldığı ulusal sınavlar öğrencinin bilgi, kazanım ve yorumlama gücünü ölçerek bir üst eğitim kurumuna yerleşmesinde etkin rol oynar. Ülkemiz eğitim sisteminde önemli bir yeri olan sınavlarda öğrencilerimizin başarılı sonuçlar alması temel hedeflerimizdendir. Ulusal Sınavlara Hazırlık sistemimizin temelini 5. sınıftan itibaren başlayan deneme sınavları oluşturur. Düzenli olarak uygulanan deneme sınavlarında öğrencinin kazanım ve yorumlama becerileri ölçülür. Liv Kolejinde uygulanan “iyileştirme” odaklı ölçme değerlendirme sistemi öğrencinin geliştirilmesi gereken yönlerine odaklanır. Akademik gelişimini birebir takip eden ADVISOR öğretmenin rehberliğinde öğrencinin eksikleri etütlerle tamamlanır. Etüt sistemi öğrencinin bireysel öğrenme modeli göz önünde tutularak yapılandırılır. Böylece öğrencinin tam öğrenmeye ulaşması ve potansiyelini gerçekleştirmesi hedeflenir. Bireysel öğrenme modeline göre şekillendirilen etüt sistemi Liv Kolejinin en önemli farklarındandır ve öğrencinin başarısını sistematik olarak artırmasında kilit rol oynar.

Ulusal Sınava Hazırlık sistemi içinde en önemli değerimiz konusunda deneyimli ve takip gücü yüksek olan akademik kadromuzdur.

Sosyal Medya