Liv Koleji Yayınları

Liv Koleji eğitim felsefisini “bilgi, kavram, beceri, değer ve davranış” ögelerine dayandırmaktadır. Farklılaştırılmış öğretim süreçleri “Disiplinler arası İlişkilendirme”, “Öğrenme Stilleri” teorileriyle desteklenmiştir.

Hızla değişen dünyada, eğitim kurumlarının özgün bir öğrenme modeli ve öğretim felsefesine sahip olması kaçınılmazdır. Liv Kolejinin eğitimde yaratacağı farkın en temel destekleyicisi özgün Liv yayınları olacaktır. Bu sebeple yeni uluslararası öğretim yaklaşımlarının, yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı 136 adet kurum yayını ile öğretim hayatımıza başladık.

Sosyal Medya