Liv Koleji Yayınları

Liv Kolejinin eğitimde yaratacağı farkın en temel destekleyicisi; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için hazırladığımız özgün "Liv Koleji Yayınları"dır. Hayatı bir bütün olarak algılayan ve kalıcı öğrenme için birbirini tamamlayan ve tekrar eden güçlü öğrenme kurgularına ihtiyaç duyan öğrenciler için Liv Koleji Yayınları, zenginleştirilmiş ve derinleştirilmiş içeriğiyle MEB müfredatına bağlı olarak Liv Koleji öğretmenleri tarafından, okuduğunu anlamayı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmıştır. "Liv Koleji Kazanımları" ile de bilgi, beceri ve değerler, disiplinler arası bir yapıda dikey olarak ilişkilendirilmiştir.