LivRECOM

Liv RECOM (Liv Reading and Comprehension Model)

Liv Okuduğunu Anlama Modeli

Türkiye’de ilk defa uygulanan ve dünyada örneğine az rastlanan bir model olan Liv Okuduğunu Anlama Modeli (LivRECOM); öğrencilerimizin okuma, anlama becerilerini geliştirerek okuryazar bireyler yetiştirmeyi hedefler.
LivRECOM ile öğrencilerin okuma hızı ve pürüzsüz okuma becerisinin yanı sıra metindeki duygusal durumu algılama, ses şiddetini ayarlama, okumada doğru duraklamalar yapabilme, anlamalı sözcük gruplamaları yapma, konuşur gibi okuma becerileri üzerinde çalışılır. 
LivRECOM aşağıdaki aşamalarla uygulanır.

  1. İnceleme ve Gözlem: Tüm öğrenciler, bireysel değerlendirmelere alınır ve öğrencilerin okuma becerileri her yönü ile gözlenir.
  2. Öğrencilerin İhtiyaçlarını Belirleme: Alanında uzman akademisyenler tarafından oluşturulan prozodik okuma ölçekleri ile öğrenci ihtiyaçları belirlenir.
  3. İhtiyaca Yönelik Öğrenci Grupları Oluşturma: Ölçek sonuçlarına göre belirlenen alanlarda öğrenci grupları oluşturulur.
  4. İhtiyaca Yönelik Grup Çalışmaları Planlama: Akademisyenler tarafından prozodik okuma ölçeğinin her alanı için hazırlanan çalışmalar, ilgili öğrenci gruplarında uygulanır.
  5. Ölçme Değerlendirme: Öğrencilerin gelişimi yıl boyunca düzenli olarak değerlendirilir.

Okuma, kültürel bir olgudur ve bu konuda herkese sorumluluk düşer. Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi, ailenin, okulların ve öğretmenlerin önceliği olmalıdır.

Sosyal Medya