LivRECOM

Liv RECOM (Liv Reading and Comprehension Model)

Liv Okuduğunu Anlama Modeli
Türkiye’de ilk defa uygulanan ve dünyada örneğine az rastlanan bir model olan Liv Okuduğunu Anlama Modeli (LivRECOM); öğrencilerimizin okuma, anlama becerilerini geliştirerek okuryazar bireyler yetiştirmeyi hedefler.
LivRECOM, öğrencilerin akademik ve genel yaşama becerisi için temel olan, nitelikli okuma ve anlama becerisi kazandırmaya yönelik hazırlanan bir programdır. Bu program temel olarak akıcı okuma, kelime hazinesi ve okuduğunu anlama başarısını geliştirmeyi içerir.

  • Akıcı Okuma

LivRECOM, öğrencilerin akıcı bir şekilde okumayı kazanmasını hedeflemektedir. Ülkemizde pek çok öğrenci akıcı okumada yetersizdir. Öğrenciler, akıcı okumayı kazanamadığı için okumayı sevmemekte ve okuduğunu anlamada yetersiz kalmaktadır. Akıcı okuma, öğrencilere doğru kelime tanımayı (doğru okuma), okuma hızını geliştirme (hız) ve okumada vurgu, tonlama gibi unsurları sergileyerek okumayla (prozodi), anlamlı okumayı kazandırmayı içerir.

  • Kelime Hazinesi

LivRECOM, öğrencilerin kelime hazinesini geliştirmeyi hedeflemektedir. Çünkü öğrencilerin kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etmesi, okuduğunu anlaması için kelime hazinesini geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için çok yönlü çalışmalara ihtiyaç vardır. Öncelikle çocuğun içinde bulunduğu ortamda okumayı sürdürmesi ve bir okuma kültürü kazanması gerekir. Bu amaçla öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için okul ortamında zenginleştirilmiş okuma aktiviteleri hazırlanmıştır.

  • Okuduğunu Anlama

LivRECOM, öğrencilerin temel düzeyde ve derinleşmiş düzeyde okuduğunu anlamasını içerir. Günümüzde ulusal ve uluslararası sınavlar, öğrencilerin ileri düzey okuduğunu anlama becerisini ölçmektedir. LivRECOM kapsamında, öğrencilerin derinleşmiş “okuduğunu anlama” becerisi kazanması için materyaller, teknikler ve süreçler hazırlanmıştır.

  • Ölçme ve Değerlendirme

LivRECOM sürecinde ölçme ve değerlendirme, teknoloji tabanlı raporlamaya ve bireysel izlemeye dayanmaktadır. LivRECOM ile öğrencilerin hem akademik başarısı, hem de genel yaşam başarısı geliştirilir. LivRECOM, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlar.