Ortaokulda Hedeflerimiz

Liv Koleji ortaokul kademesinde hedefimiz öğrencilerimizin akademik altyapıları güçlü, proaktif bir şekilde kendi eğitim sürecine hakim olan, yabancı dil becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Liv Kolejinde

  • Avrupa Dil Pasaportu Standartları referans alındığında İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde bağımsız dil kullanımı hedeflenir. (B1-B2)
  • 2. yabancı dilde (A1) Temel Dil kullanıcısı oldukları 6. sınıfın sonunda alacakları sertifika ile belgelenir.
  • Türkçe ve İngilizcede muhakeme yeteneği ve kendini ifade etme gücü ile toplum önünde konuşma becerisi geliştirilir.
  • Türkçe, matematik, fen, sosyal disiplinlerinde kazanmış oldukları güçlü altyapının üzerine inşa ederek optimum akademik başarı hedeflenir.
  • Teknoloji etkin bir şekilde kullanılır.
  • Robotik, L-Maker gibi teknoloji temelli eğitimle sorun çözme ve kritik düşünme becerileri geliştirilir.
  • İlkokul yıllarında keşfedilen müzik, spor ve güzel sanatlar yeteneği üzerine sertifikalandırılmış çalışmalar yapılarak nota, estetik ve farkındalık becerisi gelişmiş bireyler yetiştirilir.
  • Toplumsal hizmet bilinci anlamlı projelerle pekiştirilir.
  • Özgüvenli, iş birlikçi ve saygılı bireyler yetişmesi için uygun ortam ve çalışmalar yapılır.
  • Akademik potansiyelini en üst seviyeye taşıması hedeflenen bireysel öğretim sistemi uygulanır.

Sosyal Medya