Okul Öncesinde Hedeflerimiz

Okul öncesi eğitimin temel amacı bireyin sağlıklı bir gelişim göstermesini ve bir sonraki eğitim sürecine özgüvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır. Zihinsel gelişimin çok büyük bir bölümü 0-6 yaş arasında gerçekleşir. Bu dönemde elde edilen beceri ve kazanımların bireyin ileriki hayatında başarılarına zemin hazırladığı tüm dünyada yapılan akademik çalışmalarla saptanmıştır.

Okul öncesi dönemde öğrencilerin öz bakım becerilerinin,  dil gelişimlerinin, bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişim alanlarının eğitim model ve uygulamalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Mutlu, başarılı, yaratıcı ve özgüvenli bireylerin temelleri okul öncesi eğitimde atılmaktadır.

Yeni yüzyılın ihtiyaçları ve öğrenciyi günlük yaşama hazırlayan yaşam becerileriyle belirlenen amaç ve kazanımlar, öğrenciye oyun yoluyla sunulmaktadır. Öğrencilerimiz okul ikliminde bulunan yaşantı ve deneyimleri günlük hayatlarına kolaylıkla entegre edebilmektedirler.

Sosyal Medya