Uygulamalı Dersler

GÖRSEL SANATLAR
Ortaokul Görsel Sanatlar eğitimi ile öğrencilerin kendini ifade edebilmesi, görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilinci kazanması, görsel sanatların doğası ve kökenini incelemesi, tasarımları bilinçli olarak izlemesi, bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade edebilmesi hedeflenir. Profesyonel atölyelerde yapılan dersler ile öğrencilerin sanat bilinci ve farkındalığı kazanmaları, sanatın tarihine de felsefesine de hakim olmaları, eserleri analiz edip yorum yapabilmeleri, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmaları sağlanır.
 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR UYGULAMALARI
Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor dersi programı, öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerilerini, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini, kavram ve stratejiler ile öz yönetim becerilerini, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarını hedefler. Öğrenciler, farklı spor branşlarını tanıtıcı ve öğrenmeyi geliştirici uygulamalar ve kulüp çalışmaları ile ilgi duydukları ” Voleybol, Basketbol, Futbol, Masa Tenisi, Atletizm branşlarında eğitim alırlar.
Okul takımı çalışmaları ile takım bireyi olma, sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme, paylaşımcılık, mücadele ve fair play olgusu üzerinde durulur. Öğrencilere verilen ödev ve projeler ile sporu araştırarak öğrenmeleri benimsetilir. Okul içi ve okul dışı gerçekleştirilecek aktiviteler ile spora olan ilgileri sürekli canlı tutulur. Tüm öğrencilerimizin fiziksel uygunluk gelişimleri, testler ve ölçümler yapılarak (antropometrik ölçümler ve fiziksel uygunluk testleri) takip edilmektedir.
 
MÜZİK
Ortaokulda Müzik dersi programı, öğrencilerin müzik yoluyla estetik yönünü, yaratıcılığını ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirmesini; duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmesini; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik türlerini tanıyarak farklı kültürlere ait ögeleri zenginlik olarak algılamasını, özgüven ve performanslarını arttırabilmeleri için seyirci önünde bireysel ya da grup halinde müzik yapmalarını, müzik okur yazarı olmalarını hedefler.
Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemden yola çıkılarak öğrencilerin tüm dünya müziklerini tanımaları, nota ve solfej bilgisine sahip, müziğin tarihsel gelişimini öğrenmiş, müzik kültürü olan bireyler olmaları sağlanır.
Öğrenciler 5. sınıftan itibaren ilgi ve yetenekleri doğrultusunda “Yan Flüt, Keman, Gitar ve Çello” enstrümanlarından birini seçerek müzik eğitimlerine devam ederler.
 

Sosyal Medya