Ulusal Sınavlara Hazırlık

Akademik kazanımların ölçme ve değerlendirmesinin yapıldığı ulusal sınavlar yıldan yıla içerik ve yöntem değişiklikleri yaşasa da özünde öğrencinin bilgi, kazanım ve yorumlama gücünü ölçme ve değerlendirme görevini yerine getirerek bir üst eğitim kurumuna yerleşmesinde etkin rol oynar. Ülkemiz eğitim sisteminde önemli bir yeri olan sınavlarda öğrencilerimizin başarılı sonuçlar alması temel hedeflerimizdendir.

Ulusal Sınavlara Hazırlık sistemimizin temelini 5. sınıftan itibaren başlayan deneme ve izleme sınavları oluşturur. Düzenli olarak uygulanan izleme sınavları ile öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığı takip edilirken deneme sınavlarıyla da öğrencinin akademik süreci değerlendirilir. Öğrencinin sınav başarısı; kazanım ve konu eksiği, dikkat ve okuma hataları ve psikolojik etmenler başlıkları altında değerlendirilir.

Liv Kolejinde uygulanan “iyileştirme” odaklı ölçme değerlendirme sistemi öğrencinin geliştirilmesi gereken yönlerine odaklanır. Ders içi tutumları ve sınav sonuçlarını dikkate alarak öğrencilerin akademik gelişimini takip eden DANIŞMAN öğretmenin yönlendirme ve takibiyle öğrenci etüt sistemiyle eksiklerini giderir. Etüt sistemi öğrencinin bireysel öğrenme modeli göz önünde tutularak yapılandırılır. Böylece öğrencinin tam öğrenmeye ulaşması ve potansiyelini gerçekleştirmesi hedeflenir. Bireysel öğrenme modeline göre şekillendirilen etüt sistemi Liv Kolejinin en önemli farklarındandır ve öğrencinin başarısını sistematik olarak artırılmasını sağlar.

Liv Kolejinin uzman kadrosu tarafından hazırlanan soruların yer aldığı sınavlar, ulusal sınav örneklerine uygundur.

Ulusal Sınava Hazırlık sistemi içinde en önemli değerimiz konusunda deneyimli ve takip gücü yüksek akademik kadromuzdur.