Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Liv Koleji’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik; öğrencilerinin en verimli şekilde gelişmesine, gerekli olan tercihleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlar vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve bunları kendi başına yürütebilmesi için öğrenciye verilen sistemli ve profesyonel bir yardımdır.


PDR birimi, öğrencilerinin en üst düzeyde öğrenme ve gelişmesine ortam hazırlar. Tüm öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini sistemli bir şekilde takip eden ve bu bilgileri düzeyler arası etik kurallar çerçevesinde paylaşan güçlü bir birimdir.


Ortaokulda Öğrenciye Yönelik Yapılan PDR Çalışmalarımız:

  • Kişisel Gelişim Programı
  • Bireysel Öğrenme Modeli
  • Akademik Gelişim Takibi
  • Grup Rehberlik Danışmanlığı
  • Kariyer Gelişimi