Okul Öncesinde Hedeflerimiz

Okul öncesi eğitimin temel amacı mutlu, başarılı, yaratıcı ve özgüvenli bireyler yetiştirmektedir. Zihinsel gelişimin çok büyük bir bölümü 0-6 yaş arasında gerçekleştiğinden bu dönemde elde edilen beceri ve kazanımlar öğrencinin ileriki hayatına bir zemin hazırlar.


Liv Koleji okul öncesi programında (LivECEM) öğrencilerin öz bakım becerileri, dil gelişimleri, bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişim alanları desteklenir.


Öğrenciyi günlük yaşama hazırlayan yaşam becerileriyle belirlenen amaç ve kazanımlar öğrenciye oyun yoluyla sunulur. Böylelikle okul ikliminde deneyimledikleri birçok beceriyi günlük hayatlarına kolaylıkla entegre ederler.