Değerler ve Hedefler

Liv Koleji Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır.
Liv Koleji; Atatürk’ün çizdiği yolda, ülkesinin değerlerine bağlı, ülkesini her alanda ileriye taşımayı hedef edinmiş bireyler yetiştirir.

Liv Koleji niteliğe önem verir.
Liv Kolejinin başarısı eğitim içeriğine, eğitimcilere ve eğitim ortamının niteliğine verdiği öneme dayanır.

Liv Koleji bilimin gücüne inanır.
Liv Kolejinde uygulanan eğitim sistemi bilimsel araştırma ve veriye dayalı modeller üzerine kurulmuştur.

Liv Koleji öğretmenleri öğrenmeye devam eder.
Liv Koleji; öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini destekler, öğretmenlerin kendilerini ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar.

Liv Kolejinde nitelikli eğitim, özenle oluşturulan eğitim ortamı ile desteklenir.
Liv Koleji öğrencileri özenle oluşturulan eğitim ortamlarında bilim, teknoloji, dil, sanat, oyun ve spor ile yeteneklerini keşfeder.

Liv Koleji öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarır.
Liv Kolejinde her öğrencinin öğrenme stili belirlenir, bireysel öğrenme becerisini geliştirmesi ve kendisini tanıması sağlanır.

Liv Koleji öğrencilerini yaşama değer katması için hazırlar.
Liv Koleji yaşadığı çevrenin değerini bilen; ailesine, ülkesine, topluma ve insanlığa değer katmayı hedefleyen bireyler yetiştirir.

Liv Koleji sürdürülebilir başarıya inanır.
Liv Koleji öğrencileri edilmiş oldukları bilgileri yaşamın içinde kullanır.