Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Hizmetleri

Liv Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik; öğrencilerinin en verimli şekilde gelişmesine, gerekli olan tercihleri, yorumları, planları yapmasına ve bilgi beceriler kazanması ve bunları kendi başına yürütebilmesi için öğrenciye verilen sistemli ve profesyonel bir yardımdır.


Liv Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerinin en üst düzeyde öğrenme ve gelişmesine ortam hazırlar. Tüm öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini sistemli bir şekilde takip eden ve bu bilgileri düzeyler arası etik kurallar çerçevesinde paylaşan güçlü bir birimdir.


İlkokulda Öğrenciye Yönelik Yapılan PDR Çalışmalarımız

  • Öğrenci Tanıma Çalışmaları
  • Oryantasyon Çalışmaları
  • Çoklu Zeka Çalışmaları
  • Bireysel Öğrenme Modeli