Öğrenme Modüllerimiz

LivECEM erken çocukluk gelişim aşamalarına uygun olarak planlanmış 6 modülden oluşur. Her modül bir sonraki modüle destek olacak şekilde oluşturulan LivECEM programı öğrencinin yaş düzeyindeki yaşam becerilerini en üst noktaya taşır.

1. Modül: Toplulukta Birey
Çocuk, ailesinden sonra okul ortamıyla ve çevresiyle tanışır. Okul öncesi eğitim, çocukların toplumda bir birey olduklarını ve haklarını anlamalarını sağlar. Toplum içindeki rollerini anlamalarını güçlendirir.

2. Modül: Keşfetmek, Araştırmak, Sorgulamak
Okul öncesi eğitim; gözlemler yaparak çevrelerini keşfederek, deney yaparak ve sonuçlar çıkararak sorgulama tabanlı öğrenme ile tanışmayı içerir. Çocukların günlük yaşamlarında ve çevrelerinde karşılaştıkları matematiği fark etmelerini sağlar.

3. Modül: Çeşitli İfade Biçimleri
Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri de çocuğun kendini ifade etme becerilerini geliştirmektir. Çocuklarımız, oyun yoluyla hem sözel alanda hem de görsel sanatlar ve müzik alanlarında kendilerini ifade etmeye teşvik edilir.
 
4. Modül: Dilin Zengin Dünyası
Çocukta dil gelişimi ilk üç yılda çok önemlidir. Çocukların ana dilini kazanırken geçirdiği aşamalarda, eğitimin destekleyici rolünden yararlanmak gerekmektedir. Okul öncesi eğitim; çocuğu ilk dönemlerde konuşması için destekler, çocuğa uygun ortamlar yaratır ve uyarıcılar sunulması için ortam hazırlar. Çocuklarda dilsel farkındalığın gelişimi "oyun", "tekerleme" ve "konuşulan ve yazılı dil" ile sağlanır. Çocuk kendi ana diliyle beraber ikinci bir dili tanır ve diğer dillere karşı ilgi duyar.

5. Modül: Büyüme ve Değişim
Fiziksel sağlımız ile ilgili pratik becerileri anlamak ve uygulamak okul öncesi eğitimin amaçlarındandır. Okul öncesi eğitim, çocukları fiziksel olarak onları yaptıklarından ativitelerle mutlu olmaya teşvik etmektedir.

6. Modül: Yaşam Becerileri
Okul öncesi eğitim, bireyin gelişim ve büyüme sürecinde sahip olmaları gereken yeterliliğe ulaşmalarını destekler. İletişim becerileri, karar verme, zaman yönetimi, hak ve sorumluluklarını bilme, toplumsal cinsiyet eşitliği, problem çözebilme, bilim ve teknolojiye ayak uydurma ile çocukların hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili onları hayata hazırlar.