Eğitim Modeli LivECEM

“Her çocuk özeldir” ilkesinden hareket ederek geliştirilen LivECEM (Early Childhood Eclectic Model) temeli yaratıcı oyun ve çoklu zekaya dayalı olan Liv Koleji okul öncesi özgün eğitim modelidir.

LivECEM; Montessori, Reggio Emilia, High Scope, Scamper gibi birçok yaklaşımın çocuğun gelişimine uygun olarak harmanlanması ve özgün Liv becerileriyle birleştirilerek oluşturulmuş eklektik bir programdır. Eklektik model, öğrenmeye farklı bakış açılarıyla da bakmamızı sağlamaktadır. Bu sebeple LivECEM ile öğrencilerimiz kendini ifade edebilen, problem çözme becerilerine sahip bireyler olarak yetişir.

LivECEM programında ana dil ve yabancı dil programları iç içe geçmiş olarak uygulanır. İngilizce, Türkçe, matematik, oyun zamanı, küçük grup zamanı etkinlikleri ve uygulamalı derslerde öğrenciler her iki dili de etkin kullanabilme fırsatı bulurlar.

LivECEM programını tamamlayan öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde bakış açısı kazanan, sosyal ve fiziksel açıdan sağlıklı çocuklar olarak yetişirler.