Eğitim Modeli Liv ECEM

LivECEM, Montessori, Reggio Emilia, High Scope, Scamper gibi birçok yaklaşımın çocuğun gelişimine uygun olarak harmanlanması ve özgün Liv becerileriyle birleştirilerek oluşmuş eklektik bir programdır. Eklektik bakış açısı, öğrenmeye farklı bakış açılarıyla da bakmamızı sağlamaktadır. Bu sebeple LivECEM ile öğrencilerimiz kendini ifade edebilen, problem çözme becerilerine sahip, olayları farklı bakış açılarıyla görüp davranış geliştirebilen bireyler olarak yetişir.

Bu yüzden programımız ulusal ve uluslararası düzeyde kullanılan tüm eğitim modellerinin ve metotlarının bir araya gelerek harmanlanmasından oluşmuştur.

LivECEM programını tamamlayan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bakış açısı kazanan, sosyal ve fiziksel açıdan sağlıklı çocuklar olarak anaokulumuzu tamamlayacaktır.

LivECEM Programımızda ana dil ve yabancı dil programlarımız birbiriyle iç içe geçmiş olarak uygulanır. İngilizce, Türkçe, Matematik, Oyun Zamanı, Küçük Grup Zamanı Etkinlikleri ve Uygulamalı derslerde öğrencilerimiz her iki dili de etkin kullanabilme fırsatı bulurlar.

Sosyal Medya