Okul Öncesinde Hedeflerimiz

Okul öncesi eğitimin temel amacı bireyin sağlıklı bir gelişim göstermesini ve bir sonraki eğitim sürecine özgüvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır. Zihinsel gelişimin çok büyük bir bölümünün 0-6 yaş arasında gerçekleştiği düşünülürse okul öncesi eğitimin değeri daha iyi anlaşılır. Bu dönemde elde edilen beceri ve kazanımların bireyin ileriki hayatında başarılarına zemin hazırladığı tüm dünyada yapılan akademik çalışmalarla saptanmıştır. Okul öncesi dönemde öğrencilerin “öz bakım”, “dil”, “bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ile motor gelişim alanlarında ciddi eğitim model ve uygulamalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Mutlu, başarılı, yaratıcı ve özgüvenli bireylerin temelleri okul öncesi eğitimde atılmaktadır.

Sosyal Medya