STEAM

Bilimsel düşünmenin değerini biliyor, öğrencilerimizi bilimin gücünü anlayacak ve uygulayacak donanımda yetiştirmeyi hedefliyoruz. Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat), Mathematics (Matematik) ana alanlarının disiplinler arası yaklaşım ve proje tabanlı eğitim ile verilmesini sağlayan STEAM günümüzde gelişmiş ülkelerde ve eğitimle fark yaratan Güney Kore, Çin, Singapur gibi dünya ekonomisinin yükselen ülkelerinde uygulanmaktadır. Türkiye de katma değeri yüksek ürünler ortaya koymak ve ekonomiye değer üretebilecek, inovatif, dünyayla yarışabilecek, sürdürülebilir rekabetçi özelliklere sahip insan gücü yetiştirmek için yüksek nitelikli standartlarla eğitim uygulamalı. Bu nitelikli eğitimin temelinde STEAM yer almakta.

Liv Koleji olarak STEAM eğitiminin temeline bilimi ve proje odaklı eğitimi yerleştiriyoruz. Bu temel üzerine inşa ettiğimiz STEAM uygulamalarımız için özel olarak tasarlanmış araştırma ve üretme laboratuvarlarımızı kullanıyoruz. STEM eğitimi almış eğitimcilerimiz tarafından uygulanan  STEAM programımız kapsamında ortaya çıkan projelerin hayata geçirilmesi ve üretime dönüşmesi için gereken altyapıyı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmalarını; projelerini farklı ortamlarda sunmalarını; İstinye Üniversitesi girişimcilik ve kuluçka merkezinin imkanlarından faydalanmalarını sağlıyoruz. STEAM ile araştıran, geliştiren ve üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal Medya