Yetenek Geliştirme Programı

LİVADEP (Liv Abilty Development Program)

Yetenek;

  • Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği ve kabiliyetidir.
  • Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasitedir.

Liv Kolejinde amacımız öğrencimizin kapasitesini öncelikle keşfetmek ve bunu takiben bu kapasitesini geliştirmesini ve sahiplenmesini sağlamaktır. Böylece resim sergisi açan doktorlar, tenis oynayan mühendisler, kitap yazan avukatlar, basketbol oynayan girişimciler, piyano çalan psikologlar yetişecektir. Yapılan araştırmalar mesleği ne olursa olsun bireylerin hayatları boyunca sürdürebilecekleri ve başarılı oldukları bir alan olmasının hayat kalitelerini artırdığını, kariyer başarılarına ve mutluluklarına olumlu katkı sağladığını göstermektedir.

  • Sportif ve sanatsal yetenek tespit çalışmaları yapılır.
  • Gözlem ve değerlendirme yapılır.
  • Yönlendirme ve bilinçlendirme yapılır.

Çok yönlülüğün gittikçe daha çok değer kazandığı bir dünyada bireyler yeteneklerini geliştirebilme, yeni beceriler kazanabilme imkanına sahip olarak yetişmelidir. Bu düşünceden yola çıkarak Liv Koleji Yetenek Geliştirme Programı LivADEP geliştirilmiştir. LivADEP iki temel ilke üzerine kurulmuştur:

  • Bireyde var olan yeteneği erken yaşta keşfetmek ve bu yeteneğini geliştirmesine destek vermek.
  • Bireyin ilgi alanlarını belirlemek ve bu alanda kendisini geliştirmesi için imkan sağlamak.

İki kategoriden oluşan LivADEP kapsamında LivART ve LivKİNESTETİK programları uygulanmaktadır.

Liv Koleji mezunları sanat ve/veya spor alanlarında (belirli disiplinlerde) MEB onaylı bir sertifika ile mezun olma imkanına sahiptir.

LivART – Resim, heykel, müzik, drama, yaratıcı yazma programları bulunmaktadır. Öğrenciler okul öncesinden itibaren gözlemlenir ve ilgi ve yetenekleri doğrultusunda LivART alanlarından birine yönlendirilerek gelişimleri desteklenir.

LivKİNESTETİK – Sportif koordinasyon çalışmaları okul öncesi dönemde başlar. Bu dönemden itibaren gözlemlenen öğrenci ilkokul seviyesinden itibaren ilgi ve yetenek alanına göre yönlendirilir ve gelişimi desteklenir

Sosyal Medya