Küresel Yeterlilik Programı

21. yüzyıl bilim ve teknoloji alanında insanlık tarihinin en verimli ve hızlı ilerleyen dönemi olmakla birlikte, doğa ve çevre ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesine duyulan gereklilik ile de öne çıkıyor. İletişim, bilişim, teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler 21. yüzyıl insanına adeta sınırsız bir teknolojik gelişim ortamı, sınırsız iletişim imkanları, sınırsız yenilikler, küresel bir yaşam alanı sunuyor. Ancak dünyamızın kaynakları sınırlı. Enerji, su, temiz çevre, sağlıklı gıda gibi birçok hayati sorun sınırlı kaynaklarımız nedeniyle bilim ve teknolojideki gelişmelerin getirdiği sınırsız beklentilerimizi, sınırlı kaynaklarımızı göz önünde bulundurarak dengelemek durumundayız. Günümüz insanının belki de en önemli sorumluluğu bu dengeyi sağlamaktır: kendisini ve insanlığın şartlarını geliştirirken kaynaklara ve temel değerlere saygılı olmak. Liv Koleji Küresel Yeterlilik Programı bu dengeyi içselleştirecek bireyler yetiştirmeyi hedefler; bunun için 4 temel ilke benimsenir:

1. Dinlediklerini, okuduklarını ve izlediklerini nitelikli anlama:

 • Odaklanma ve sürekli dikkat becerisi
 • Eleştirel düşünme ve sorgulama
 • Eleştirel okuma becerisi
 • Bilimsel düşünme ve bilimsel yöntem becerileri
 • Analitik düşünme
 • Üst düzey yorumlama becerisi
 • Objektif değerlendirme
 • Bilgiye ulaşma ve ulaştığı bilgileri doğru ve etkin kullanma

2. Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak etkili şekilde anlatma:

 • Türkçeyi doğru ve etkin kullanma becerisi
 • Yabancı dili (dilleri) duygu ve düşüncelerini ifade edebilecek şekilde etkin kullanma becerisi
 • Hayallerini ve düşüncelerini farklı ve zengin yollarla ifade edebilme becerisi
 • Özgün ve alternatif fikirler üretme becerisi
 • İletişimi doğru başlatma, başarılı devam ettirme ve etkili şekilde sonlandırma
 • Empati kurma
 • Duygu kontrolü
 • Özgüvenli davranma
 • Duygu ve düşüncelerini ifade ederken bilgi teknolojilerinden yararlanma
 • Sesini, beden dilini koordineli ve etkin kullanma

3. Yaşam kalitesini artıran beceri ve değerler:

 • Problem çözme
 • Kendini tanıma
 • Olumlu davranış geliştirme
 • Çevresine karşı duyarlı olma
 • Zaman yönetimi
 • İlgi alanlarını çeşitlendirme ve çok yönlü olma
 • Farklılıklara saygı duyma
 • Birlikte çalışma ve üretme

4. Doğayı ve yaşamı güzelleştiren değerler ve davranışlar:

 • Sevgi ve saygı
 • Birlikte yaşama kültürü
 • Uzlaşma kültürü geliştirme
 • Paylaşma ve yardımlaşma
 • Doğru davranma, dürüst olma
 • Toplumsal değerleri yaşama ve yaşatma
 • Vicdanlı olma
 • Doğayı koruma
 • Kaynakları ölçülü kullanma
 • Tasarruf kültürü geliştirme

Sosyal Medya