Hedef - Yöntem

Liv Koleji olarak öncelikle eğitim öğretim sürecinde uluslararası tecrübeye sahip kadromuzla öğrenci odaklı, 21. yy becerilerini benimseyen, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan tam donanımlı bir eğitim öğretim programı sunmayı hedefliyoruz.

Bu hedefler ışığında dünyadaki tüm eğitim sistemlerini inceleyip dünyanın en iyi özel okulları arasına girmiş kurumların eğitim programlarını araştırdık.  İstinye Üniversitesinin akademik birikimiyle birlikte ülkemizin seçkin eğitimcilerinden oluşan Akademik Danışma Kurulumuzun gözetiminde yüksek nitelikli eğitim modelimizi tasarladık.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim öğretimde en önemli beklentimiz öğrencilerimizin her birinin keşfettiği becerilerini kullanmada birer lider olması, ülkemizin ve dünyanın nitelikli insan kaynağına katkıda bulunmasıdır.

Eğitime bakış açımız; öğrencilerimizin ilgi, merak ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortamlar yaratarak, motivasyonu yüksek eğitim ortamlarında, sorumluluğu kendilerinin alabileceği, çözüm üretme becerilerini geliştirebilecekleri; yaparak, yaşayarak ve en önemlisi mutlu olarak ilerleyebilecekleri ortamların içinde olabilmelerini sağlamaktır.

Sosyal Medya