Robotik

Kodlama ve Robotik eğitimi öğrencilerimize takım çalışması, proje bazlı düşünme, matematik, bilim, problem çözme ve daha pek çok alanda beceri kazandırır. Liv Koleji öğrencileri anaokulu seviyesinde başladıkları Robotik çalışmalarına ilkokul ve ortaokulda daha kapsamlı bir müfredatla devam eder; algoritmik ve tasarım odaklı düşünme becerisi geliştirir.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz sökülüp takılabilir parçalarla modüler robotik uygulamalarını öğrenerek eğitimde robot kullanımı ile çocuklara yönelik eğlenceli figürlerle robotik çalışmaları ve kodlama eğitimlerini alır.

Ortaokul öğrencilerimiz aldıkları kodlama eğitimi ile keşfetmeyi bilen, yaratıcı düşünebilen, sebep-sonuç ilişkisini kurabilen ve algoritmik düşünme becerisine sahip bireyler olarak yetişir.

Programlama/kodlama öğrenmenin yeni bir dil olduğuna inanır ve öğrencilerimizi bu yeni dili öğrenme süreciyle en erken yaşta tanıştırarak dijital okur yazarlık becerileri gelişmiş, yaşadığı teknoloji çağında farklılık yaratabilecek donanıma sahip, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler olmalarını sağlarız.

Sosyal Medya