Değerler ve Hedefler

Liv Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde ilerleyen öğrenciler yetiştirir.
Liv Koleji, Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen, ülkesinin değerlerine bağlı, ülkesini her alanda ileriye taşımayı hedef edinmiş bireyler yetiştirir.

Liv Koleji niteliğe değer verir. Hedefi nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Liv Koleji'nin başarı standardı üç temel konuda niteliğe verilen öneme dayanır: eğitimin içeriği, eğitimciler, eğitim ortamı. 

Liv Koleji'nde bilimin gücüne değer verilir. 
Liv Koleji akademik gelişmeleri, dünyada kabul gören eğitim sistemlerini, eğitimde yenilikçi yaklaşımları takip eder. Liv Kolejinde uygulanan eğitim sistemi bilimsel araştırma ve veriye dayalı modeller üzerine kurulur. 

Nitelikli eğitim ancak nitelikli eğitimciyle mümkün olabilir.
Liv Koleji eğitimcilerinin mesleki gelişimlerini destekler; eğitimcilerin kendilerini ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar.  

Liv Koleji'nde nitelikli eğitim özel oluşturulan eğitim ortamı ile desteklenir.
Öğrenciler kendileri için özel olarak oluşturulan eğitim ortamlarında, bilim, teknoloji, dil, sanat, oyun ve spor ile iç içe geçmiş, duvarsız eğitim anlayışıyla yetişir.

Her birey farklıdır; öğrencilerin bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak potansiyelini gerçekleştirmesi sağlanır.
Liv Koleji'nde uygulanan bireysel öğrenme temelli eğitim anlayışı ile her öğrencinin öğrenme resmi çekilir ve eğitim hayatı boyunca ona fayda sağlayacak bireysel öğrenme becerisi geliştirmesi ve öğrenmesinin sorumluluğunu alması sağlanır. 

Liv Koleji'nde öğrenci en büyük değerdir; öğrencilerin çok yönlü, özgür ve özgün bireyler olarak yetişerek hayata hazırlanmaları hedeflenir.
Liv Koleji'nin merkezinde öğrenci vardır. Yapılan tüm akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar öğrenciyi merkeze alır ve onu çok yönlü, sportmen, sağlıklı, entelektüel becerileri gelişmiş, daha iyi bir dünya için fark yaratacak şekilde yetişmesini hedefler.

Liv Koleji dünyaya ve hayata değer katmak için çalışır; öğrencilerini de bu anlayışla hayata hazırlar.
Yaşadığı çevrenin değerini bilen; ailesine, ülkesine, topluma ve insanlığa değer katmayı hedefleyen bireyler yetiştirmek için öncelikle kendi alanında öncülük etmek için çalışan Liv Koleji, öğrencilerine ve çalışanlarına örnek olarak onlara ilham verebilmeyi hedefler.

Liv Koleji sürdürülebilir başarıya inanır; öğrencilerinin farklı alanlarda başarıya ulaşmalarını destekler.
Liv Koleji için başarı çok katmanlı bir yolculuktur. Bir öğrencinin akademik başarıları yanında, kendisini geliştirmesinin sorumluluğunu alması, merakını kaybetmeden dünyayı keşfetmeyi hayat tarzı haline getirmesi, yeniliklere ve farklılıklara açık ve hazır olması da sürdürülebilir başarının şartları olarak kabul edilir ve desteklenir. 
 

Sosyal Medya