Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin zihinsel gelişimleri ile birlikte onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmalarımızın temelini oluşturur. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine rehberlik edilir. Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek sağlanır. Kendi gücüne inanarak ve motive olarak özgün değer sistemi oluşturmaları hedeflenir. Yaşamın her alanında kullanabilecekleri problem çözme becerileri kazanmalarını sağlanır. Sahip olduğu potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını arttırmaları konusunda yol gösterici çözüm yolları sunulur.

Liv Koleji PDR Çalışma Alanları

1. Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısı
 • Kişisel sorunlarını çözme becerileri
 • Sorumluluk duygusu
 • Kendini tanıma becerileri
 • Karşısındakini anlama becerileri
 • Kendini ifade edebilme becerileri

2. Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencilerimize evrensel değerleri kazandırma hedeflenir.

 • Öğrencilerin akademik takibinin düzenli yapılması ve ders çalışma disiplinin oluşturulması
 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda duygularını ve beklentilerini dile getirmesi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi
 • Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize psikolojik destek vermek
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.
 • Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Veli Görüşmeleri

Öğrencilerimizin yakından tanınıp değerlendirilmesi için veli ile bireysel görüşmeler yapılır. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerle psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminin belirlediği saatte randevulu gerçekleşir. Görüşmede öğrencinin duygusal, bilişsel ve akademik gelişimi üzerine görüşülür. Öğrencinin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken yönleri üzerine değerlendirmeler yapılır.

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.

Grup Çalışmalarından Örnekler:

 • Sosyal beceri grubu çalışmaları,
 • Verimli ders çalışma yöntemleri ,
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Paylaşım grupları
 • Etkileşim grupları

Öğretmen – Psikolojik Danışman ve Rehberlik ile Görüşmeleri

Öğrencilerin yaşam becerilerini, akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla branş öğretmenleri ile periyodik görüşmeler düzenlenir. Her öğrencinin gelişim grafiği, akademik başarısı hakkında değerlendirme yapılır.

Bültenler: Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanır. Hazırlanan bültenler velilerimize yazılı olarak iletilir.

Seminerler: Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Sosyal Medya