3 Yaş Programı

Liv Koleji 3 Yaş (36-48 aylık) çocuklarımız için Liv Tender Programını sunuyor

Tender Group Programme

36-48 aylık çocukların anne kucağından ayrılarak, onlar için hazırlanmış sınıf ortamı içerisinde, bir eğitimci ile birlikte sosyalleşmeye doğru attıkları ilk adımdır.

Tender programımız şu temel hedefleri içermektedir:

  • Oyun çağındaki çocuklarda hızlı dil, bilişsel, motor, özbakım ve sosyal beceri gelişimi
  • Oyun yoluyla öğrenmeye ilk adımlar
  • Konuşma ve dil becerisini geliştirme
  • Okul olgunluğu ve gelişim becerileri kazanmaya atılan ilk adımlar
  • Özel ilgi ile ebeveynden ayrılık kaygısını giderme
  • Öğrenmeye ve araştırmaya merak uyandırma
  • Özerklik duygusu kazandırma

Detaylı bilgi almak ve avantajlı kayıt fırsatlarından yararlanmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz:

Velinin

Tender Group çalışmaları; çocukların oyun oynama, paylaşma, yeni sözcükler öğrenme, kendini ve duygularını ifade etmeye başlama ve iletişime geçme gibi aktiviteleridir. Aktiviteler dikkat süreleri göz önüne alınarak 15 dakikada bir değişmektedir. Bu sınıflarda meraklı, aktif ve bağımsız kaşiflerimiz yetişmektedir.

Liv Koleji olarak uyguladığımız Tender Gruplarımızda programımızın amacı; çocukların ileride yaşayacakları okul deneyiminin onlar için daha yumuşak bir geçişe dönüşmesi ve belli temel yeteneklerin çocuklara erken kazandırılmasıdır. Dolayısıyla bu programda çocuklar yeni bilgi ve beceriler kazanmakta, yeni kavramlar öğrenmekte ve düşünme becerilerini geliştirmektedirler. Programımızda çocuğun kendi vücudunu tanımasına, alansal farkındalık bilincinin gelişimine; sosyal, fiziksel ve duygusal değişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ailelerimizi de, çocuklarının gelişimi ve genel olarak çocuk gelişimi hakkında bilgilendirerek daha güvenli eğitim yıllarına adım atmalarını sağlıyoruz.

Tender Group programımızda ebeveyn eğitimi ve tuvalet eğitiminde aileye destek olma süreçlerimiz de bulunmaktadır.

Sosyal Medya